برگزاری پانزدهمین نمایشگاه ایران پلاست

با حضور شرکت بهین تجارت آسیا

نماینده رسمی شرکت HB MACHINERY

تــــاریــــخ:۱۸ بهمن ۱۴۰۰ الی ۲۱ بهمن ۱۴۰۰
ســاعت برگزاری:۰۸:۰۰ الی ۱۵:۰۰
مــــکـــــان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
سالن: ۳۸
غرفه: ۴۱۲

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.